Servei de voluntariat

Sènior Coach

1) Assessorament gratuït al cuidador davant situacions complicades durant la cura de la persona depenent. Busquem solucions als problemes, per exemple: - Dificultats per a realitzar higienes/dutxes - Dificultats per a prendre la medicació - Agitació i agressivitat envers el cuidador principal - Desconfiança i suspicàcia envers els cuidadors (acusacions de robatori, etc.) - Acumulació d’objectes - Altres problemàtiques relacionades amb la cura de la persona depenent Cada persona és diferent i per tant, cal estudiar cada cas de forma individualitzada. 2) Suport psicològic al cuidador: - Elaboració del dol i re-adaptació a les situacions presents - Sobrecàrrega del cuidador - Suport emocional relacionat amb la persona que cuida

Sènior Coach


Dades de contacteComparteix aquest servei