Ajudem.cat

Ajudem.cat

Política de privacitat

La privacitat dels usuaris d’Ajudem.cat és primordial per nosaltres i ens la prenem molt seriosament. En aquest document exposem com tractem les dades dels nostres usuaris i com poden sol·licitar la modificació, i en cas que fos necessari, realitzar una queixa en les autoritats pertinents.

Només recopilem la informació necessària per complir la legislació i poder oferir una experiència plena als nostres usuaris i usuàries. Aquesta informació no és cedida a terceres empreses amb finalitats comercials, tal com exposarem a continuació.

Aquest document s’estructura en 5 punts bàsics: Qui és el responsable de les dades, el perquè fem servir aquesta informació, quina és la base jurídica del tractament d’aquestes dades, si cedim dades a terceres empreses i el perquè, i quins drets tenen els nostres usuaris i usuàries sobre la modificació i cancel·lació d’aquestes i a quines autoritats es poden dirigir.

 

RESPONSABLE

D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informar que el responsable del tractament de les dades i titular del domini és:

Ajudem.cat 

Carrer de la Constitució 2, 1r 4-8, 08960, Sant Just Desvern

 

FINALITAT

Les dades proporcionades pels usuaris i usuàries d’Ajudem.cat seran tractades únicament amb la finalitat que a continuació es descriu, enumerant les diferents plataformes d’obtenció de dades que disposem:

 • Registre de voluntariat: les dades que s’obtenen mitjançant els formularis de voluntariat tenen la finalitat de comunicar i compartir amb altres persones usuàries de la plataforma els voluntariats i serveis que s’ofereixen. Les dades que constin seran publicades perquè la resta puguin contactar adequadament. Aquestes dades obtingudes són proporcionades pels mateixos usuaris i publicades mitjançant el seu consentiment.
 • Ajudem.cat utilitza les dades proporcionades pels usuaris per enviar comunicats i comunicacions via email relacionades amb les accions que es promouen des de la plataforma, així com millores o canvis en aquests i informació que puguin ser del seu interès, com comunicacions tècniques o d’actualitat. Tenim una posició contrària al “spam” o “correu no desitjat”, així que únicament enviem informació que creiem que pugui ser estrictament interessant per les persones usuàries.
 • Formulari de contacte: Les dades obtingudes mitjançant el formulari de contacte d’Ajudem.cat són tractades amb la finalitat d’oferir una via de contacte útil i resoldre els dubtes i problemes que els usuaris i usuàries puguin trobar-se amb la brevetat més gran possible. Aquestes dades obtingudes són proporcionades pels mateixos usuaris i mitjançant el seu consentiment.
 • Subscripció per correu: Els usuaris poden deixar la seva adreça de correu amb la finalitat de rebre un butlletí amb informació i promocions d’Ajudem.cat. La subscripció a aquest és sempre amb el consentiment explícit de l’usuari i la conservació de les dades serà efectiva mentre l’usuari no revoqui la subscripció o es doni de baixa.
 

DESTINATARI DE LES DADES

Les dades dels usuaris i usuàries d’Ajudem.cat no són ni seran cedides a tercers, en excepció que hi hagi un imperatiu legal.

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

El responsable del tractament conservarà la seva informació mentre no revoqui el consentiment atorgat en acceptar aquesta clàusula.

 

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE LES DADES

Per a desenvolupar les seves funcions el responsable del tractament no cedeix, ni diposita dades fora de la Unió Europea.

 

DRETS

Els usuaris i usuàries poden retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan aquest hagi permès el tractament de les seves dades per part d’Ajudem.cat. En cap cas, la retirada del consentiment condicionen el seu contacte actual i relació amb Ajudem.cat, mantenint-se els serveis contractats i qualsevol relació anterior amb l’empresa.

Els usuaris i usuàries d’Ajudem.cat tenen els drets:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Dret a sol·licitar la rectificació de les dades.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les dades personals.
 • Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades.
 • Dret a oposar-se al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades.
 • I altres drets que emparen els usuaris i usuàries i ciutadans segons la legislació espanyola actual.
 

Per exercir materialment aquests drets, el client es pot posar en contacte amb el responsable del tractament de les dades (en l’apartat “RESPONSABLE” superior), ja sigui mitjançant l’adreça postal, el correu electrònic o el telèfon que apareix en la part inferior de la web.

 

OBLIGACIONS DE L’AFECTAT

L’afectat ha d’aportar informació veraç i actualitzada en tots els processos de recollida de dades, sent ell l’únic responsable de la vulneració d’aquesta obligació.

Als formularis de recollida de dades estan marcades les dades que són obligatòries aportar, en funció de la demanda que faci l’afectat. La manca de l’aportació d’aquestes dades pot suposar la impossibilitat de participar de l’activitat o proporcionar el servei que es demana.

 

CONSENTIMENT

S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba en tots els formularis de recollida de dades, o si envia un missatge per correu electrònic.

Les dades personals es desen a la base de dades general d’administració d’Ajudem.cat que, en tot cas, garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i la seguretat de la informació que tracta. En el cas del servei de voluntariat, cal tenir en compte que la informació facilitada a través del formulari es mostrarà públicament.

 

SEGURETAT

La base de dades general està dotada del preceptiu document de seguretat i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliteu. El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016.

 

RESPONSABILITAT

Ajudem.cat no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

Ajudem.cat es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.


MODIFICACIÓ I VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS

Ajudem.cat pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal com apareixen.