Servei de voluntariat

Consultoria per digitalització, automatització, ER

Oferim un servei gratuït de consultoria a tot el territori per aquells autònoms, comerç o empreses, inclús emprenedors que necessitin un procés de digitalització de la seva feina. - Incloure processos automàtics en la seva gestió. - Noves eines de comunicació: Telefonia IP, Bots ens webs/Telegram, etc. - Assessorar sobre solucions ERP, CRM, eines de Teletreball. - Creació d'una oficina virtual. No podem oferir gratuïtament software propietari (de pagament) ja que es necessiten llicencies que no podem assumir el cost, però si assessorar i fer un servei de consultoria per acompanyar-vos en el procés i fer servir quan sigui posible alguna eina gratuita. Estem a la vostra disposició per sortir amb força d'aquest moment.

Consultoria per digitalització, automatització, ER


Dades de contacteComparteix aquest servei