Ajudem.cat

Ajudem.cat

Què he de fer si sóc una persona gran?

Recomanacions

Les persones grans tenen més risc que se’ls compliqui la infecció per coronavirus SARS-CoV-2 pel procés natural propi d’envelliment i, en molts casos, la presència de malalties cròniques. A banda de les mesures de prevenció generals, convé que eviteu sortir de casa, fins i tot en les situacions permeses. Si viviu sol/a, demaneu algú de confiança que us compri les coses que necessiteu (menjar, medicació, etc.) i que us les porti a casa i les deixi al replà. Si una persona que viu a casa amb vosaltres surt, demaneu-li que:
  • Intenti utilitzar sempre les mateixes sabates i que les deixi a l’entrada de la casa.
  • Es renti molt bé les mans després de tornar a casa.
  • Si va a comprar, que segueixi les recomanacions per fer una compra segura.

Consells:
  • Camineu pel passadís i les habitacions diverses vegades cada dia
  • Durant el dia, aixequeu-vos de la cadira cada hora i moveu-vos un parell de minuts.
  • Quan mireu la televisió, aixequeu-vos per canviar el canal en lloc de fer-ho amb el comandament. També podeu fer estiraments i/o exercicis flexionant els turmells i els genolls.
  • Feu una taula d’exercicis físics diaris senzills per realitzar a casa una vegada al dia.