Ajudem.cat

Ajudem.cat

Consulta les ofertes de treball i ajuts vinculats a l'emergència sanitària

El Cercador d’Informació i Documentació Oficials (CIDO) de la Diputació de Barcelona ofereix els següents recursos per consultar totes aquelles ofertes de treball, ajuts i altres actuacions del sector públic vinculades a l’emergència de per la COVID-19.

Ofertes de treball urgents de serveis essencials durant la crisi sanitària

Cercador de totes les ofertes de treball del sector públic de tot Catalunya, orientades a cobrir urgentment places corresponents a serveis essencials que han de garantir el seu funcionament durant l’estat d’alarma, en especial aquelles places en l’àmbit sanitari.

Ofertes de treball 

Ajuts per pal·liar els efectes de la crisi per la COVID-19

Cercador d’ajuts de totes les administracions (Estat, Generalitat, ajuntaments, etc.), de tot Catalunya, adreçats a tota mena de col·lectius (persones, empreses, etc.) destinats a pal·liar els efectes derivats de la crisi per la COVID-19.

Ajuts per a empreses, pimes, professionals i autònoms per pal·liar els efectes de la crisi per la COVID-19

Cercador d’ajuts com l’anterior (totes les administracions, tot Catalunya) però que únicament recull els ajuts destinats a empreses, pimes, professionals i autònoms.

Cercador d’ajuts i subvencions (empreses)

Compres de béns i serveis realitzades pel sector públic amb l’objectiu de fer front a la COVID-19

Cercador de les adjudicacions de contractes de serveis i subministraments realitzats pel sector públic català per fer front a la COVID-19 (EPI’s, tests, serveis de neteja especial, eines per al teletreball…).

Mesures adoptades pels ens locals catalans amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Cercador que recull les mesures adoptades pels ens locals catalans amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID