Ajudem.cat

Ajudem.cat

Resol dubtes sobre la Covid-19 i el confinament a través de CONFINAPP

Estat de la Covid-19

Un servei personalitzat per donar una resposta proactiva a la ciutadania durant i després del confinament, fins a superada la crisi de la COVID-19.
Confinapp